chuty
Cờ nhanh: 1417 W5D0L11
Cờ chậm: 1593 W6696D396L6670)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Caofreeman (1507) chuty (1612) 45S
2 win chuty (1592) bi414 (1735) 24S
3 lose yuming (1625) chuty (1607) 17S
4 win Destham (1561) chuty (1592) 50S
5 lose QuachTap (1530) chuty (1610) 42S
6 win chuty (1589) lamlz (1759) 40S
7 lose chuty (1600) lamlz (1748) 24S
8 win chuty (1583) TN2020 (1629) 51S
9 win chuty (1572) Caleb (1423) 24S
10 lose chuty (1587) MattN (1608) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chuty, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames