colangque
Cờ nhanh: 1469 W1D0L3
Cờ chậm: 2441 W80D80L44)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose James2015 (1456) colangque (1485) 9F
2 lose colangque (1500) certifie (1513) 9F
3 lose Fat_Man (2687) colangque (2450) 24S
4 lose TrungT5 (2566) colangque (2476) 17S
5 lose colangque (2506) songtra (2524) 25S
6 draw colangque (2506) songtra (2524) 10S
7 draw songtra (2524) colangque (2506) 2S
8 lose colangque (2530) QuiNhon2021 (2652) 1S
9 win colangque (2502) ufo________ (2444) 32S
10 draw colangque (2492) QuiNhon2021 (2662) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by colangque, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames