colangvn2019
Cờ nhanh: 1984 W96D12L59
Cờ chậm: 2125 W268D84L139)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win colangvn2019 (2111) vn1269 (2062) 33S
2 lose thichchoi02 (2009) colangvn2019 (2130) 6S
3 lose colangvn2019 (2144) vodanh8612 (2179) 65S
4 lose colangvn2019 (2161) Hoa_1966 (2116) 48S
5 draw Hoa_1966 (2115) colangvn2019 (2162) 60S
6 lose Pig_cn1830 (2072) colangvn2019 (2181) 21S
7 win colangvn2019 (2172) ChieuBinhDao (1958) 28S
8 win ChieuBinhDao (1968) colangvn2019 (2162) 30S
9 lose PhLai (1963) colangvn2019 (2184) 24S
10 lose sonanh (2277) colangvn2019 (2197) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by colangvn2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames