conho1951_
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2028 W354D60L293)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win boplano (1929) conho1951_ (2015) 36S
2 draw theblue (1987) conho1951_ (2015) 62S
3 win conho1951_ (2004) loopluu (1844) 44S
4 win loopluu (1855) conho1951_ (1993) 18S
5 lose conho1951_ (2006) cHANTINH1973 (2087) 45S
6 win cHANTINH1973 (2106) conho1951_ (1987) 41S
7 draw boplano (1931) conho1951_ (1988) 87S
8 lose conho1951_ (2002) Vuongtien (2054) 65S
9 lose Vuongtien (2039) conho1951_ (2017) 70S
10 win Rebel500 (1951) conho1951_ (2003) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conho1951_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames