cucsuc
Cờ nhanh: 2423 W50D0L3
Cờ chậm: 2141 W41D2L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose FO_TAIXUAT (2315) cucsuc (2163) 42S
2 win ChanhNiem (2135) cucsuc (2407) 23F
3 win ChanhNiem (2153) cucsuc (2389) 26F
4 win cucsuc (2369) ChanhNiem (2173) 37F
5 win iseeu (2286) cucsuc (2356) 21F
6 win coga79 (2283) cucsuc (2342) 21F
7 win cucsuc (2124) AnhtuanVu (2243) 34S
8 win cucsuc (2102) Frendy8899 (1948) 24S
9 win cucsuc (2074) PeterLiem (2015) 23S
10 draw cucsuc (2080) luumanhphi (1968) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cucsuc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames