cuty01
Cờ nhanh: 1483 W2649D141L3488
Cờ chậm: 1486 W2D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose player0x2 (1522) cuty01 (1498) 25F
2 lose cuty01 (1513) Linhbui1959 (1540) 15F
3 win xq123siho (1586) cuty01 (1495) 28F
4 lose Virtualdark (1515) cuty01 (1510) 22F
5 lose cuty01 (1526) Brian_Chhu (1526) 22F
6 lose jaydennguyen (1567) cuty01 (1541) 19F
7 win ning (1525) cuty01 (1526) 31F
8 lose Hsing (1564) cuty01 (1541) 23F
9 lose kth2 (1459) cuty01 (1560) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames