cwn
Cờ nhanh: 1548 W3120D73L3494
Cờ chậm: 1815 W42D2L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cwn (1528) future_neoo (1695) 36F
2 lose cwn (1544) LoiPhan3 (1529) 56F
3 win cwn (1527) Pocduz (1591) 33F
4 lose cwn (1541) Pocduz (1577) 20F
5 lose cwn (1557) nonstop21 (1526) 16F
6 win cwn (1541) dungvoda (1549) 40F
7 lose cwn (1556) ctv26 (1576) 30F
8 win cwn (1535) citf05 (1705) 30F
9 lose cwn (1551) bn09 (1528) 27F
10 lose cwn (1567) Marijuana (1540) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cwn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames