daothach
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1921 W5213D326L5020)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose daothach (1937) songluc6 (1916) 33S
2 win mimihoang (1840) daothach (1924) 12S
3 win mimihoang (1854) daothach (1910) 12S
4 win luan78 (1873) daothach (1879) 37S
5 win daothach (1844) luan78 (1908) 21S
6 win hoangcafe (1743) daothach (1817) 31S
7 lose daothach (1831) ABC (1887) 39S
8 lose QuocAnhT (1962) daothach (1843) 54S
9 win daothach (1823) QuocAnhT (1982) 33S
10 win daothach (1805) danhmd (1898) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by daothach, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames