deloxom
Cờ nhanh: 1518 W327D44L434
Cờ chậm: 1596 W4666D1331L5385)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose topnut (1591) deloxom (1612) 65S
2 win thapmacao (1721) deloxom (1593) 13S
3 win deloxom (1575) mado (1649) 51S
4 lose mado (1635) deloxom (1589) 33S
5 lose Phanjacson (1793) deloxom (1599) 58S
6 lose deloxom (1609) Phanjacson (1783) 37S
7 draw deloxom (1610) chenghee (1561) 41S
8 win deloxom (1591) dinh4817 (1707) 18S
9 draw deloxom (1587) phdva (1741) 95S
10 win Thanh1211 (1593) deloxom (1571) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by deloxom, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames