docco_caubai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2514 W54D15L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Sakura (2307) docco_caubai (2493) 34S
2 win anhphieulang (2539) docco_caubai (2456) 21S
3 draw Danhcolang (2577) docco_caubai (2449) 31S
4 win rolandyong (2361) docco_caubai (2436) 24S
5 draw docco_caubai (2432) Danhcolang (2581) 46S
6 draw Danhcolang (2585) docco_caubai (2428) 40S
7 draw docco_caubai (2428) mecohonvo (2434) 42S
8 draw docco_caubai (2422) CuuVyHo (2525) 50S
9 draw docco_caubai (2416) CuuVyHo (2531) 32S
10 win Ghienbida (2377) docco_caubai (2385) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by docco_caubai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames