duckiller11
Cờ nhanh: 2018 W17500D2397L16773
Cờ chậm: 2172 W50D4L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win imking (1840) duckiller11 (1996) 16F
2 lose duckiller11 (2024) nghlmp (2078) 73F
3 draw duckiller11 (2021) nghlmp (2081) 100F
4 win duckiller11 (1987) trinhuk (2033) 25F
5 lose duckiller11 (2022) Zhangfeng (1958) 73F
6 lose duckiller11 (2056) VietPride09 (2022) 47F
7 win duckiller11 (2032) kiembinh (1916) 45F
8 win duckiller11 (2002) Zhangfeng (1976) 48F
9 win duckiller11 (1984) chaddyy (1743) 20F
10 lose duckiller11 (2018) arrowana (1978) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duckiller11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames