ducsamnd
Cờ nhanh: 2319 W621D78L479
Cờ chậm: 2276 W327D65L235)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducsamnd (2348) Improve_Move (2386) 46F
2 win ducsamnd (2322) sanfrancisco (2229) 21F
3 win ducsamnd (2292) jutta (2268) 74F
4 win ducsamnd (2266) nghlmp (2179) 34F
5 win ducsamnd (2235) M2000 (2225) 37F
6 lose Nistellrooy (2200) ducsamnd (2271) 45F
7 lose ducsamnd (2286) Donghuong (2289) 32F
8 draw kk92 (2357) ducsamnd (2282) 46F
9 lose kk92 (2277) ducsamnd (2298) 56F
10 win ducsamnd (2282) kk92 (2293) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducsamnd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames