dungnt
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1795 W601D73L568)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ChenweiR (1765) dungnt (1831) 27S
2 lose khach (2008) dungnt (1853) 11S
3 lose sonquanngai (2033) dungnt (1875) 27S
4 lose minhthu (1901) dungnt (1907) 32S
5 lose dungnt (1933) bachvy00 (2017) 38S
6 win cochui (1974) dungnt (1897) 29S
7 lose dungnt (1923) Nkttintel (2016) 16S
8 win dungnt (1885) Songma123 (1990) 28S
9 win jaco_vu (1854) dungnt (1853) 37S
10 draw ngan_nam_doi (1877) dungnt (1852) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungnt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames