duongcolong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2556 W797D120L420)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win duongcolong (2521) sunny62 (2584) 38S
2 draw Caphe_amazon (2459) duongcolong (2524) 72S
3 lose Triple3 (2730) duongcolong (2545) 16S
4 lose duongcolong (2568) Triple3 (2707) 31S
5 lose Triple3 (2681) duongcolong (2594) 33S
6 win duongcolong (2567) sunny62 (2493) 34S
7 lose duongcolong (2597) chikien668 (2628) 17S
8 win DocCoHon (2035) duongcolong (2591) 65S
9 win Caphe_amazon (2354) duongcolong (2572) 51S
10 win bluespruce66 (2224) duongcolong (2559) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duongcolong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames