duythang02
Cờ nhanh: 2014 W6418D771L6374
Cờ chậm: 2235 W1182D304L1101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win meieu (1941) duythang02 (1985) 37F
2 win letam2102 (1916) duythang02 (1971) 36F
3 lose duythang02 (1989) letam2102 (1898) 36F
4 win VuToan6 (1900) duythang02 (1976) 20F
5 win duythang02 (1962) VuToan6 (1914) 47F
6 lose kokhi (1915) duythang02 (1979) 34F
7 win duythang02 (1967) Hoa_lieu (1850) 46F
8 win Hoa_lieu (1863) duythang02 (1954) 26F
9 win duythang02 (1942) Vitthaylong (1841) 53F
10 win duythang02 (1929) Vitthaylong (1854) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duythang02, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames