ease
Cờ nhanh: 1905 W324D45L336
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jutta (2108) ease (1926) 53F
2 lose chanchet15 (1813) ease (1967) 40F
3 lose toni9 (2077) ease (1993) 48F
4 win kiembinh (1840) ease (1969) 35F
5 lose duysaigon (1835) ease (2011) 33F
6 win jutta (1995) ease (1979) 51F
7 lose Juliselviana (1825) ease (2022) 39F
8 win ease (1986) cubo2012 (2054) 61F
9 win ease (1949) bg80 (2045) 45F
10 win ease (1924) jasonsky (1815) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ease, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames