freesw2019
Cờ nhanh: 1845 W2376D142L2146
Cờ chậm: 1515 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hyperblitz (1832) freesw2019 (1861) 58F
2 lose freesw2019 (1881) Beneee (1746) 16F
3 win freesw2019 (1868) caodung (1782) 19F
4 win dancongso (1908) freesw2019 (1851) 28F
5 lose freesw2019 (1869) MOMDAD (1801) 21F
6 win Taydoc_02 (1580) freesw2019 (1861) 61F
7 lose freesw2019 (1880) Dean (1759) 18F
8 win freesw2019 (1866) MOMDAD (1815) 21F
9 win freesw2019 (1850) nuinhan (1865) 38F
10 win freesw2019 (1834) henryhootp (1852) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by freesw2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames