grap2022
Cờ nhanh: 2352 W57D1L9
Cờ chậm: 2348 W52D2L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose grap2022 (2373) chess1u (2485) 57S
2 draw grap2022 (2366) chess1u (2492) 161S
3 win grap2022 (2347) Spring21 (2134) 38S
4 lose grap2022 (2384) SatThuChuoi (2368) 51F
5 win grap2022 (2345) MaSo_VuiVe (2461) 108F
6 win grap2022 (2304) taiyuan (2455) 38F
7 win suzhou512 (2154) grap2022 (2280) 13F
8 lose SatThuChuoi (2328) grap2022 (2310) 27F
9 lose grap2022 (2367) relax00 (2568) 33S
10 win grap2022 (2331) HoaVoThuong (2411) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by grap2022, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames