haminhhong90
Cờ nhanh: 1423 W17D0L36
Cờ chậm: 1703 W974D126L971)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win haminhhong90 (1688) nguyen_2100 (1679) 30S
2 win haminhhong90 (1672) congtuy (1689) 47S
3 lose hku3 (1665) haminhhong90 (1688) 54S
4 win dunghong (1583) haminhhong90 (1675) 20S
5 win haminhhong90 (1660) thixebien (1643) 59S
6 lose cotuongvui (1849) haminhhong90 (1670) 21S
7 win haminhhong90 (1654) Hieuthao2020 (1664) 62S
8 lose vxlieu (1632) haminhhong90 (1671) 24S
9 win haminhhong90 (1660) lebui (1511) 37S
10 lose haminhhong90 (1675) nthien (1680) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haminhhong90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames