hamvui77
Cờ nhanh: 1700 W195D7L179
Cờ chậm: 1850 W8926D941L8733)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Kendal (1770) hamvui77 (1868) 80S
2 win hoang_giang (1775) hamvui77 (1855) 73S
3 lose Trung_80 (1780) hamvui77 (1873) 52S
4 win stefantam (1738) hamvui77 (1861) 27S
5 win hamvui77 (1845) Vitbeoday (1877) 66S
6 win QuyDuc68 (1757) hamvui77 (1832) 33S
7 lose thanphudu (1865) hamvui77 (1847) 31S
8 lose haibeo (1950) hamvui77 (1860) 34S
9 win Langtukb73 (1796) hamvui77 (1846) 23S
10 lose hamvui77 (1864) chienxa2008 (1797) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hamvui77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames