hanoi2021
Cờ nhanh: 2027 W1882D129L1815
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hanoi2021 (2017) phubatbai (1818) 49F
2 win phubatbai (1828) hanoi2021 (2007) 16F
3 win hanoi2021 (1997) Doi1978 (1805) 71F
4 win laquang (1891) hanoi2021 (1984) 51F
5 win hanoi2021 (1970) laquang (1905) 31F
6 lose hanoi2021 (1984) STDUONG (2033) 23F
7 lose hanoi2021 (2002) tai59 (1933) 9F
8 win hanoi2021 (1984) HoangTon (2067) 45F
9 lose HoangTon (2053) hanoi2021 (1998) 39F
10 lose GrandMaster (1877) hanoi2021 (2018) 66F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hanoi2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames