hoa2008
Cờ nhanh: 1769 W1459D56L1400
Cờ chậm: 1483 W3D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hoa2008 (1758) dnky (1622) 49F
2 win hoa2008 (1736) cotuonglata (1974) 35F
3 lose cotuonglata (1965) hoa2008 (1745) 42F
4 win hoa2008 (1732) duy (1648) 52F
5 lose hoa2008 (1751) duy (1629) 54F
6 lose qwq (1761) hoa2008 (1767) 84F
7 lose hoa2008 (1784) qwq (1744) 59F
8 lose chitvaodit (1948) hoa2008 (1795) 45F
9 win gatrong (1780) hoa2008 (1779) 35F
10 lose BatBinhTu (1872) hoa2008 (1792) 72F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoa2008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames