hochoichoi
Cờ nhanh: 1517 W1668D58L1845
Cờ chậm: 1587 W2512D299L2281)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fishermanhau (1553) hochoichoi (1572) 27S
2 lose Akiet (1649) hochoichoi (1586) 96S
3 draw hochoichoi (1586) cugo (1565) 33S
4 win hochoichoi (1570) Bernie (1592) 57S
5 win Bernie (1609) hochoichoi (1553) 38S
6 win hochoichoi (1535) Bernie (1627) 26S
7 lose tunglahan (1610) hochoichoi (1549) 39S
8 win hochoichoi (1535) highway09 (1493) 45S
9 lose qd619 (1517) hochoichoi (1552) 38S
10 draw hochoichoi (1552) spendtime12 (1558) 90S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hochoichoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames