huyqmai
Cờ nhanh: 1768 W106D8L79
Cờ chậm: 1924 W309D71L236)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huyqmai (1749) cutri (1851) 67F
2 win huyqmai (1907) chonghe (1946) 14S
3 lose tanty (1969) huyqmai (1921) 67S
4 lose tanty (1954) huyqmai (1936) 11S
5 lose huyqmai (1952) ht607 (1938) 55S
6 lose ht607 (1921) huyqmai (1969) 41S
7 win dangtoanhung (1921) huyqmai (1955) 30S
8 lose hoangantay (1596) huyqmai (1770) 26F
9 win hoangantay (1607) huyqmai (1759) 32F
10 win dele (1671) huyqmai (1746) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huyqmai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames