kiemkhi
Cờ nhanh: 1744 W14D0L0
Cờ chậm: 2365 W673D247L583)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kiemkhi (2380) QuiNhon2021 (2684) 40S
2 win stone (2435) kiemkhi (2362) 29S
3 draw UniforMafia (2352) kiemkhi (2362) 42S
4 lose kiemkhi (2383) T4ken (2556) 99S
5 lose kiemkhi (2408) Thai_TayNinh (2513) 48S
6 draw kiemkhi (2399) rongViet (2550) 6S
7 win GiangMP (2284) kiemkhi (2387) 33S
8 win minhcuroa (2143) kiemkhi (2378) 19S
9 lose MuaBui (2594) kiemkhi (2398) 47S
10 lose kiemkhi (2428) colangque (2460) 77S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kiemkhi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames