kimlien
Cờ nhanh: 1468 W22D0L24
Cờ chậm: 1845 W620D92L544)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tanngohuu (1722) kimlien (1865) 19S
2 win kimlien (1851) Banksy (1797) 34S
3 win kimjongun71 (1891) kimlien (1834) 13S
4 lose kimlien (1843) ssajia (2082) 24S
5 lose QVinh (1543) kimlien (1482) 25F
6 win tammap (1963) kimlien (1823) 54S
7 lose davangvo (1853) kimlien (1838) 21S
8 lose hoantrinh (1736) kimlien (1857) 17S
9 win kimlien (1844) hoantrinh (1749) 30S
10 lose kimlien (1857) trauvang117 (1953) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimlien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames