kiskunkun
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1986 W19201D4425L18598)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kiskunkun (1971) UncleSam (1953) 35S
2 win kiskunkun (1956) hienc3 (1949) 28S
3 lose kiskunkun (1973) hienc3 (1932) 13S
4 draw KL2022 (1802) kiskunkun (1978) 74S
5 lose kiskunkun (2000) KL2022 (1780) 26S
6 lose kiskunkun (2014) thiamfo (2060) 4S
7 win ngovanco1 (2004) kiskunkun (1998) 53S
8 lose kiskunkun (2014) Saigon99 (2008) 48S
9 lose kiskunkun (2029) ThomasTu (2032) 37S
10 win kiskunkun (2012) Quangminhtu (2076) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kiskunkun, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames