klwoo2020
Cờ nhanh: 1504 W8D0L8
Cờ chậm: 1910 W4022D648L4005)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CongVoBi (1857) klwoo2020 (1896) 49S
2 win Ssyynn (1861) klwoo2020 (1881) 16S
3 lose klwoo2020 (1895) Tony_Ton (1945) 32S
4 lose klwoo2020 (1910) Tony_Ton (1930) 39S
5 lose leming8 (1933) klwoo2020 (1925) 36S
6 lose klwoo2020 (1941) leming8 (1917) 53S
7 win garaoto (1979) klwoo2020 (1924) 49S
8 draw nampt (1863) klwoo2020 (1925) 64S
9 win nampt (1878) klwoo2020 (1910) 47S
10 win mafu (1807) klwoo2020 (1897) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by klwoo2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames