kontum_2009
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1717 W2379D156L2073)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kontum_2009 (1704) llchoi4123 (1627) 37S
2 win coviahe56 (1572) kontum_2009 (1692) 72S
3 win kontum_2009 (1683) baccaiHTC008 (1454) 37S
4 win baccaiHTC008 (1463) kontum_2009 (1674) 32S
5 lose NgocPhat79 (1587) kontum_2009 (1693) 62S
6 lose kontum_2009 (1708) shuynh39 (1715) 27S
7 lose kontum_2009 (1726) xemxem (1630) 46S
8 lose ap (1731) kontum_2009 (1742) 55S
9 lose LONGRUA2018 (1675) kontum_2009 (1760) 26S
10 win kontum_2009 (1746) LONGRUA2018 (1689) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kontum_2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames