kydu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1649 W14038D5229L15345)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AAmaster (1866) kydu (1658) 48S
2 draw kydu (1658) yl_chooi (1663) 81S
3 win vui_ve100 (1720) kydu (1640) 2S
4 win vui_ve100 (1739) kydu (1621) 2S
5 lose ngocthanh52 (1710) kydu (1634) 43S
6 win kydu (1616) kyhoiquan (1696) 21S
7 win truongluong1 (1680) kydu (1598) 60S
8 lose dimoryeng (1619) kydu (1613) 18S
9 lose babao (1610) kydu (1629) 45S
10 lose CaotdNhat (1812) kydu (1639) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kydu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames