levuong_1951
Cờ nhanh: 1864 W834D90L987
Cờ chậm: 1506 W2D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Lexus (1825) levuong_1951 (1881) 40F
2 win ha123 (1917) levuong_1951 (1864) 66F
3 lose levuong_1951 (1880) Chandai (1848) 30F
4 win Chandai (1863) levuong_1951 (1865) 33F
5 lose levuong_1951 (1879) juwen28 (1936) 24F
6 lose juwen28 (1921) levuong_1951 (1894) 62F
7 win levuong_1951 (1875) XuanHoiT (2000) 15F
8 lose XuanHoiT (1988) levuong_1951 (1887) 41F
9 win levuong_1951 (1872) nguyendieu (1867) 42F
10 lose nguyendieu (1850) levuong_1951 (1889) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by levuong_1951, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames