lionred
Cờ nhanh: 1847 W650D24L568
Cờ chậm: 1960 W4511D362L3784)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lionred (1976) hmc0052 (1956) 34S
2 draw hmc0052 (1956) lionred (1976) 49S
3 win Suong7722 (1804) lionred (1965) 20S
4 win VanThai2020 (1973) lionred (1949) 45S
5 win VanThai2020 (1990) lionred (1932) 30S
6 lose phamanh59 (1949) lionred (1947) 63S
7 win phamanh59 (1966) lionred (1930) 33S
8 lose duongdan (1906) lionred (1947) 20S
9 lose theblue (1882) lionred (1965) 1S
10 win theblue (1896) lionred (1951) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lionred, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames