luuluyen50
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1777 W636D72L584)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose batuong (1788) luuluyen50 (1793) 34S
2 lose batuong (1771) luuluyen50 (1810) 26S
3 draw ABC (1886) luuluyen50 (1808) 35S
4 lose dinhngaloc (1859) luuluyen50 (1822) 39S
5 lose luuluyen50 (1838) quangvankien (1810) 45S
6 lose quangvankien (1793) luuluyen50 (1855) 38S
7 lose binh7979 (1758) luuluyen50 (1874) 20S
8 lose luuluyen50 (1891) Nguyetla (1852) 57S
9 lose luuluyen50 (1909) Nguyetla (1834) 50S
10 win jaimewu (1854) luuluyen50 (1895) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luuluyen50, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames