mainz05
Cờ nhanh: 1475 W18D0L29
Cờ chậm: 1535 W1387D54L1482)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mainz05 (1518) chipawaylake (1557) 59S
2 lose chipawaylake (1542) mainz05 (1533) 58S
3 lose mainz05 (1546) fops (1623) 47S
4 win saty (1559) mainz05 (1530) 33S
5 lose mainz05 (1544) fops (1609) 33S
6 lose hocsinh (1615) mainz05 (1558) 32S
7 lose mainz05 (1573) hocsinh (1600) 22S
8 win mainz05 (1557) callaway (1572) 32S
9 lose callaway (1556) mainz05 (1573) 23S
10 win mainz05 (1557) lowgame (1561) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mainz05, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames