missyou
Cờ nhanh: 1505 W0D1L0
Cờ chậm: 2232 W1100D128L1016)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Allan714 (2343) missyou (2244) 16S
2 win bopnam (2140) missyou (2231) 4S
3 win trinhbanglan (2227) missyou (2215) 19S
4 lose missyou (2231) zcj (2217) 27S
5 lose zcj (2200) missyou (2248) 37S
6 draw URfriend (2344) missyou (2246) 24S
7 lose missyou (2260) Allan714 (2323) 15S
8 win Allan714 (2342) missyou (2241) 23S
9 win dongthuancao (2026) missyou (2232) 25S
10 win sauhung (2197) missyou (2217) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by missyou, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames