moi2009
Cờ nhanh: 1484 W11D0L21
Cờ chậm: 1653 W12183D868L15504)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose moi2009 (1665) sasam (1776) 22S
2 lose bob888 (1792) moi2009 (1677) 39S
3 win moi2009 (1661) haiconxe (1672) 36S
4 lose moi2009 (1677) haiconxe (1656) 14S
5 lose xathu (1713) moi2009 (1692) 41S
6 lose Rockywin (1851) moi2009 (1703) 23S
7 lose Chiquyen (1774) moi2009 (1717) 31S
8 win tdh (1623) moi2009 (1704) 36S
9 win moi2009 (1690) tdh (1637) 37S
10 lose moi2009 (1707) SinhL (1658) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by moi2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames