mongthuhoa01
Cờ nhanh: 2340 W3514D621L4192
Cờ chậm: 2002 W1177D260L1099)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose huynhhuuhung (2057) mongthuhoa01 (2032) 19S
2 lose Trinhp (2164) mongthuhoa01 (2057) 100S
3 lose mongthuhoa01 (2078) usd (2262) 58S
4 lose mongthuhoa01 (2106) cophonui (2168) 36S
5 lose mongthuhoa01 (2144) Goldentiger (2044) 25S
6 win danny002 (2272) mongthuhoa01 (2102) 30S
7 lose mongthuhoa01 (2129) trasamdua (2205) 43S
8 win mongthuhoa01 (2105) ChieuBinhDao (1978) 26S
9 lose truong_voky (2015) mongthuhoa01 (2144) 34S
10 lose mongthuhoa01 (2190) truong_voky (1927) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mongthuhoa01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames