motminh2019
Cờ nhanh: 1910 W70D8L42
Cờ chậm: 2180 W725D169L580)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bang5stars (2065) motminh2019 (2168) 59S
2 win motminh2019 (2155) bang5stars (2078) 40S
3 win tmtquan (2072) motminh2019 (2142) 42S
4 draw motminh2019 (2144) tmtquan (2070) 95S
5 lose motminh2019 (2161) locq8_sg (2116) 26S
6 win denhatcobac (2153) motminh2019 (2145) 32S
7 win motminh2019 (2136) ChoiVuiVe (1898) 49S
8 lose NewtoThis (2179) motminh2019 (2151) 20S
9 lose motminh2019 (2167) NewtoThis (2163) 69S
10 draw qwaszxer1 (2106) motminh2019 (2168) 95S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by motminh2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames