namcam666
Cờ nhanh: 1606 W33105D982L40939
Cờ chậm: 1606 W26D0L92)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quipp (1572) namcam666 (1623) 29F
2 win namcam666 (1608) tonghccb (1587) 36F
3 win tonghccb (1603) namcam666 (1592) 66F
4 lose namcam666 (1609) aladanhh (1561) 48F
5 win aladanhh (1576) namcam666 (1594) 66F
6 win Kaka99 (1518) namcam666 (1580) 22F
7 win namcam666 (1566) Kaka99 (1532) 37F
8 win namcam666 (1551) playchess12 (1519) 42F
9 win playchess12 (1535) namcam666 (1535) 35F
10 lose Cudung (1531) namcam666 (1551) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namcam666, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames