new
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2600 W75D32L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MartelXO (2647) new (2631) 62S
2 draw new (2631) MartelXO (2647) 34S
3 draw new (2631) MartelXO (2647) 42S
4 draw new (2630) MartelXO (2648) 45S
5 draw TichTa_123 (2732) new (2624) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames