pmcai1956
Cờ nhanh: 1530 W52D10L56
Cờ chậm: 1592 W7268D1133L6985)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win pmcai1956 (1578) tudanphan947 (1526) 41S
2 lose THO1217 (1532) pmcai1956 (1595) 17S
3 win pmcai1956 (1581) THO1217 (1546) 15S
4 draw Duku (1561) pmcai1956 (1581) 95S
5 win pmcai1956 (1565) Duku (1577) 41S
6 lose pmcai1956 (1582) oreon1989 (1534) 41S
7 win Vui25337 (1529) pmcai1956 (1568) 73S
8 lose pmcai1956 (1583) COP_74 (1608) 26S
9 draw csho2 (1594) pmcai1956 (1583) 59S
10 lose pmcai1956 (1601) cuongly (1506) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pmcai1956, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames