rungxanhss
Cờ nhanh: 1689 W2873D129L2706
Cờ chậm: 2149 W905D160L768)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jacklyn (2081) rungxanhss (2135) 38S
2 win rungxanhss (2120) jacklyn (2096) 32S
3 draw rungxanhss (2120) tuongvehuu17 (2108) 25S
4 lose rungxanhss (2137) tuongvehuu17 (2091) 87S
5 draw Ruoutrang98 (2121) rungxanhss (2137) 62S
6 win rungxanhss (2121) Ruoutrang98 (2137) 14S
7 lose rungxanhss (2137) Kienankythu (2118) 70S
8 win Kiem_Vo_Anh (2105) rungxanhss (2122) 81S
9 lose rungxanhss (2139) Kiem_Vo_Anh (2088) 18S
10 lose rungxanhss (2152) T_Ma_H_Khong (2226) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rungxanhss, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames