saigonq4
Cờ nhanh: 1839 W140D5L121
Cờ chậm: 2135 W1928D460L1677)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose saigonq4 (2152) QuocAnhT (2094) 47S
2 win QuocAnhT (2109) saigonq4 (2137) 56S
3 lose saigonq4 (2147) songmatt (2339) 65S
4 lose saigonq4 (2157) songmatt (2329) 80S
5 win saigonq4 (2144) tuannhu (2076) 23S
6 lose tuannhu (2057) saigonq4 (2163) 45S
7 win danvuquang1 (1916) saigonq4 (2154) 82S
8 win Denver11 (2148) saigonq4 (2138) 67S
9 lose Haiky65 (2367) saigonq4 (2147) 42S
10 win Covitbau2018 (2032) saigonq4 (2135) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by saigonq4, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames