sodo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2008 W1954D431L1699)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw arttuan (1955) sodo (2011) 64S
2 win sodo (1996) krasi1 (1706) 20S
3 lose NoikhongSW (2100) sodo (2023) 41S
4 draw MinhPhan (2017) sodo (2023) 18S
5 lose PeterLiem (2026) sodo (2056) 17S
6 lose Vosi (2038) sodo (2091) 61S
7 lose sodo (2111) vtc (2316) 29S
8 win MINHDUY2007 (1817) sodo (2095) 50S
9 lose NoikhongSW (2219) sodo (2120) 58S
10 lose Vosi (2273) sodo (2144) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sodo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames