starbucks
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2467 W55D28L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ukku__NNUE (2574) starbucks (2494) 50S
2 draw starbucks (2492) CuuVyHo (2536) 22S
3 draw CuuVyHo (2538) starbucks (2490) 19S
4 lose Haitay_2veu (2610) starbucks (2516) 30S
5 draw starbucks (2514) Haitay_2veu (2604) 35S
6 draw CuuVyHo (2538) starbucks (2514) 41S
7 draw starbucks (2514) CuuVyHo (2538) 84S
8 draw CuuVyHo (2538) starbucks (2514) 40S
9 draw starbucks (2514) CuuVyHo (2538) 29S
10 draw bkckbtt (2399) starbucks (2521) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by starbucks, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames