suzhou512
Cờ nhanh: 2427 W651D81L475
Cờ chậm: 2273 W79D9L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win suzhou512 (2407) ChanhNiem (2220) 40F
2 win Zhangfeng (2239) suzhou512 (2384) 53F
3 lose nghlmp (2094) suzhou512 (2434) 11F
4 win suzhou512 (2418) Ha2006 (2138) 19F
5 win Ha2006 (2155) suzhou512 (2401) 30F
6 win Wander9s (2272) suzhou512 (2389) 27F
7 win suzhou512 (2376) Wander9s (2285) 11F
8 win emtunghi (2324) suzhou512 (2362) 22F
9 win suzhou512 (2347) emtunghi (2339) 27F
10 win suzhou512 (2339) beatmeup (2089) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suzhou512, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames