tam_hue
Cờ nhanh: 1832 W1722D166L2020
Cờ chậm: 2030 W173D73L183)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tam_hue (1848) chess_Cantho (1843) 26F
2 lose Phonghaiduon (1781) tam_hue (1866) 47F
3 win tam_hue (1852) Phonghaiduon (1795) 28F
4 lose tam_hue (1891) Ahwah967 (1762) 25F
5 win tam_hue (1855) satthu_kb (1927) 43F
6 win Dinhmenh (1883) tam_hue (1820) 13F
7 lose tam_hue (1846) Son_hoangtu (1938) 47F
8 win tam_hue (1809) REMY_HENESSY (1907) 17F
9 draw tam_hue (1812) Xmen (1747) 87F
10 lose tam_hue (1829) Xmen (1784) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tam_hue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames