tapdoan_bq
Cờ nhanh: 2509 W40D4L1
Cờ chậm: 2710 W52D95L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LoanAnh (2497) tapdoan_bq (2476) 1F
2 draw LoanAnh (2498) tapdoan_bq (2475) 102F
3 win tapdoan_bq (2680) mecohonvo (2660) 29S
4 draw mecohonvo (2659) tapdoan_bq (2681) 48S
5 draw tapdoan_bq (2692) Tank (2492) 104S
6 win tapdoan_bq (2665) colangque (2589) 16S
7 draw tapdoan_bq (2668) Tandat76 (2611) 42S
8 win tapdoan_bq (2650) connections (2414) 71S
9 win tapdoan_bq (2440) Kitam999 (2503) 27F
10 win tuan1955 (2379) tapdoan_bq (2410) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tapdoan_bq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames