thanhliem76
Cờ nhanh: 2619 W222D18L145
Cờ chậm: 2613 W138D59L53)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw thanhliem76 (2614) TAM_BO_HO (2697) 53F
2 win thanhliem76 (2596) Congtu_qb (2360) 28F
3 win gai__uongbi (2617) thanhliem76 (2561) 29F
4 draw thanhliem76 (2544) Tinh_Doi (2857) 102F
5 lose thanhliem76 (2571) BQD (2653) 31F
6 draw thanhliem76 (2554) Tinh_Doi (2874) 175F
7 lose Tinh_Doi (2859) thanhliem76 (2569) 59F
8 lose Danhcolang (2699) thanhliem76 (2594) 71F
9 draw Danhcolang (2706) thanhliem76 (2587) 55F
10 lose MaTiz (2595) thanhliem76 (2620) 83F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhliem76, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames