thanhnhan610
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2200 W772D123L613)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trinhbanglan (2131) thanhnhan610 (2218) 12S
2 win thanhnhan610 (2204) trinhbanglan (2145) 26S
3 win metallica07 (2246) thanhnhan610 (2187) 47S
4 lose thanhnhan610 (2202) metallica07 (2231) 43S
5 draw DocCoHon (2035) thanhnhan610 (2207) 67S
6 win thanhnhan610 (2196) DocCoHon (2046) 34S
7 lose duylinh2103 (2189) thanhnhan610 (2212) 27S
8 lose thanhnhan610 (2229) duylinh2103 (2172) 33S
9 lose thanhnhan610 (2250) Dungvp (2081) 38S
10 win thanhnhan610 (2236) xuanthuynb (2192) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhnhan610, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames